Aktivoinnin säännöt

Erillisestä karttasovelluksesta löytyvät kaikki Suomen OHFF-kohteet ja kohteisiin liittyvät lisätiedot. Linkki karttaan: https://kartta.ohff.fi/

Perussäännöt hyväksyttävälle aktivoinnille:

 • Ehdottomasti on noudatettava alueen omistajan antamia määräyksiä ja ohjeita alueella liikkumisen ja käyttäytymisen osalta!
 • Aktivoitavalla alueella tulee olla OHFF tunnus
 • Varmista, että olet OHFF-alueen sisällä
 • Koko asemakaluston, myös antennirakenteiden, tulee olla OHFF alueen rajojen sisäpuolella
 • https://www.protectedplanet.net/ karttaan merkitty suojelualueen tai puiston raja on määräävä, maastomerkit voivat olla puutteellisia tai saattavat puuttua kokonaan mutta niiden löytyessä voidaan pitää maastomerkkejä alueen rajana. Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelusta voi katsella tarkempaa karttamateriaalia luonnonsuojelualueista.
 • Aktivointien määrää vuorokauden aikana tai aktivointi aikaa kohteessa ei ole rajoitettu
 • Hyväksytyn aktivoinnin yhteyksien määrän alaraja on 44, ylärajaa ei ole
 • Mikäli 44 yhteyttä ei tullut täyteen, voi uudella aktivoinnilla QSO määrän täydentää ja saada aktivoinnin hyväksytyksi
 • Mikäli aktivoitava OHFF alue on jonkun toisen isomman OHFF alueen sisällä (esim. luonnonsuojelualue Natura 2000 alueen sisällä) ja asemapaikkasi on tuolla pienellä OHFF luonnonsuojelualueella, käytetään vain pienemmän alueen OHFF tunnusta. Et voi aktivoida samalta istumalta molempia OHFF alueita vaikka pienempi alue kuuluisi myös isompaan luonnonsuojelualueeseen.
 • WWFF ei määrittele käytettävää sähkölähdettä mutta suosimme “vihreää sähköä” eli akut, aurinkokennot, jne
 • Lokit lähetetään osoitteeseen ohff.finland(at)gmail.com

Suositeltavaa on perehtyä wwff.co -sivustolta löytyvään ”RULES & FAQ” osioon, johon pääset tästä. Säännöissä yleisesti noudatamme kansainvälisiä sääntöjä.

Lokiohjelmat, loki ja sen lähettäminen WWFF tietokantaan:

Lokia voi pitää monella tavalla maastossa. Lyijykynä ja paperi toimivat kelillä kuin kelillä. Jossain vaiheessa kuitenkin joudut kirjoittamaan yhteytesi johonkin lokiohjelmaan, jotta lokin tiedot pystytään siirtämään WWFF tietokantaan. Tavallinen .adi tai .adif tiedosto käy erinomaisesti lokin siirtoon. Kaikki lokiohjelmat, joista saat ulos .adi tai .adif tiedoston ovat käyttökelpoisia puskaradistille. Moni käyttää FLE tai VK port-A-log lokiohjelmaa maastossa. Paperilokin tiedot on suositeltavaa syöttää FLE lokiohjelmaan, jolloin loki on suoraan siirtokelpoisessa muodossa. Ohje FLE lokin käyttöön löytyy tältä sivustolta.

Reissun jälkeen lähetät lokisi .adif tai .adi muodossa sähköpostilla osoitteeseen ohff.finland(at)gmail.com.  Liitä sähköpostiin myös todisteet asemasi sijainnista ja aktivoinnista. OHFF log manager tarkistaa aktivoinnin ja siirtää hyväksytyn aktivoinnin tiedot WWFF tietokantaan. Tiedot päivittyvät huntereiden ja aktivoijan osaltasi automaattisesti tietokannassa.

OHFF log manager tarvitsee tietojen siirtoon seuraavat tiedot:

 • kutsusi
 • aktivoinnissa käyttämäsi kutsun
 • OHFF alueen tunnuksen

Lokitiedoston voit nimetä suoraan siirtomuotoon, esimerkiksi: OH7JHA @ OHFF-0008 20160712

Tuossa esimerkissä OH7JHA on käynyt heinäkuun 12. päivä Koloveden kansallispuistossa. Huomioi tiedoston nimeämisessä, että päiväys ilmoitetaan muodossa vvvvkkpp.

Ennen kuin lähetät aktivoinnistasi lokin, tarkista että OHFF-kohteen referenssinumero on varmasti oikein. Kun numero on oikein, sinä ja vasta-asemasi saatte oikean kohteen mukaan järjestelmän kirjanpitoon. Mikäli jostain syystä numero onkin väärin, lokin lähettäjä tekee WWFF:n foorumiin (World Wide Flora & Fauna in Amateur Radio › Forums › WWFF HelpDesk › Log Corrections) korjauspyynnön. Korjauksen teko tietokannan ylläpitäjän toimesta kestää aikansa. Ohje lokin korjauspyynnön tekemisestä löytyy lataa osiosta. OHFF koordinaattorilla, awardimanagerilla tai lokimanagerilla ei ole ylläpitäjän oikeuksia wwff:n tietokantaan.

Kun käyt aktivoimassa OHFF kohteen, niin kaikki yhteydet huomioidaan ja ladataan Logsearchiin.

Puistojen metsästäjä (hunter) saa awardin keräämiseen workitun puiston vaikka yhteyksiä olisi vain yksi. Aktivoija saa hyväksytyn aktivoinnin silloin kun yhden tai useamman aktivoinnin aikana kerättyjen yhteyksien määrä on tai ylittää 44. Kerhoilta hyväksyttyyn aktivointiin vaadittava yhteyksien lukumäärä on 200. Vaikka tekisit samaan kohteeseen vierailun useaan kertaan, lähetä jokaisesta aktivoinnista oma loki. Jos olet useamman päivän samassa paikassa, voit lähettää yhden lokin. Lokia ei tarvitse pilkkoa päiväkohtaiseksi.

Kun loki on ladattu OHFF Log Manageri ilmoittaa tästä sähköpostilla sinulle.